شرکت سبلان سبز l شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران ارستان اردبیل سهامی عام

 

تاریخچه فعالیت شرکت :

۱- ۱- کلیات :

شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان اردبیل ( سبلان سبز) – سهامی عام – در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۷۶ تحت شماره ۱۹۸۴ در اداره ثبت شرکتهای استان اردبیل به ثبت رسیده وفعالیتهای خود را از همان تاریخ آغاز نموده است . مرکز اصلی شرکت درشهرستان اردبیل میباشد.

۲-۱- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه ، عبارت است از :

۱- سرمایه گذاری در ساخت وساز ، خرید ومشارکت ، اداره ، دراختیارگرفتن ، تاسیس ، ایجاد ، توسعه ، تکمیل ، فروش ، واگذاری واجاره انواع شرکتها ، کارخانه ها وواحدهای اقتصادی ، تولیدی ،صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، خدماتی ، پیمانکاری ، مشاوره ای ، نظارت ، ساختمانی وعمران شهری وروستائی ، واحدهای مسکونی ، اداری ، تجاری وخدماتی بافت فرسوده ، گردشگری ، بانک وموسسات مالی واقتصادی وهرگونه اموری در سطح ملی ، منطقه ای ، ناحیه ای ومحلی که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشند .

۲- جذب سرمایه ها وتجهیز پس اندازها به طور مستقیم وغیر مستقیم وتشویق وتسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی یاخارجی .

۳- اخذ کارت بازرگانی وانجام کلیه معاملات تجاری منجمله صادرات وواردات هرگونه کالای مجاز واخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی واقدام به عملیات بازرگانی مجاز مطابق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از بازرگانی داخلی وخارجی از جمله کلیه ماشین آلات سبک ، سنگین ساختمانی ، راهسازی وکشاورزی وارائه خدمات پس از فروش آنها ومصالح ساختمانی وسایر مواد وتولیدات صنعتی ،کشاورزی ودامداری .

۴- انجام معاملات ، بررسی های فنی ، اقتصادی ، مالی ، مدیریتی ونظارت وپیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری درکلیه فعالیتهای اقتصادی وتاسیس شرکتهای سرمایه گذاری وایجاد شرکتها وموسسات تجاری ، تولیدی ، کشاورزی دامداری ، صنعتی و تحقیقاتی ، مشاوره ای واجرائی در راستای اهداف شرکت وچارچوب قوانین ومقررات وضوابط مربوطه .

۵- خرید وفروش سهام واوراق بهادار که طبق قوانین ومقررات قانونی کشور قابل خرید وفروش باشند . چه از طریق بورس اوراق بهادار وچه از طرق دیگر .

۶- صدور اوراق مشارکت ومشارکت در شرکتهای مختلف و خرید سهام آنها و مبادرت به خرید ، فروش ، اجاره ورهن اموال منقول وغیر منقول و معاملات بازرگانی داخلی وخارجی در چارچوب اهداف وموضوع شرکت .

۷- استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکی وموسسات اعتباری ومالی داخلی وخارجی .

۸- ایجاد موسسه کارگزاری ویا اخذ نمایندگی کارگزاری از سازمان بورس اوراق بهادار وسایر بورس ها.

۹-   مبادرت به کلیه امور وعملیاتی که به طور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم ومفید به نظر برسد وهمچنین تمامی فعالیتهایی که درجهت اهداف مزبور واجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد .

4332 بازديد        نویسنده :         تاريخ :  ۱۹ اسفند, ۱۳۹۰
برچسب ها :